Ανοιχτό κάλεσμα υποβολής προτάσεων για το Φεστιβάλ Βόλου 2019

Για την κατάρτιση και διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος 2019, το Φεστιβάλ Βόλου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους από την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 προκειμένου να προκύψουν οι δράσεις που θα αποτελέσουν το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Βόλου 2019. 

Οι περίοδοι κατά τις οποίες θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Βόλου 2019 είναι οι: 
07.06.2019 – 30.06.2019 και 30.08.2019 – 09.09.2019. 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα καταρτιστεί τόσο από αναθέσεις έργων όσο και από επιλογή καλλιτεχνικών προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

Οι προτεινόμενες παραγωγές δεν πρέπει να έχουν παρουσιαστεί ξανά στον Βόλο. Ακόμη, οι προτεινόμενες παραγωγές ΠΡΕΠΕΙ να διερευνούν τη θεματική ταυτότητα του Φεστιβάλ Βόλου 2019. Επιθυμώντας να διευκολύνουμε όσους καταθέσουν την πρότασή τους προτείνουμε 3 διαφορετικές κατηγορίες που μπορούν να αφορούν οι αιτήσεις:

1. Παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής διαμορφωμένες αποκλειστικά για τους εξής χώρους: Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Θέατρο Παλιάς Ηεκτρικής, Θέατρο Αχίλλειον.
2. Εικαστικές εγκαταστάσεις και τοιχογραφίες εντός του αστικού ιστού της πόλης καθώς και του Πηλίου
3. Παραστάσεις και δράσεις θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, φωτογραφίας, εικαστικών, μουσικής για επιλεγμένα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σημεία της πόλης καθώς και του Πηλίου.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θεματική ταυτότητα του Φεστιβάλ Βόλου 2019.
Στην προσπάθεια αναζήτησης ενός θέματος το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφορμή διερεύνησης, δημιουργίας και διαλεκτικής αντιπαράθεσης, καθώς και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κοινωνικο-πολιτικά τεκταινόμενα με στόχο την επιμέρους και διά του πολιτισμού αναδιαμόρφωση τους, ως θεματική ταυτότητα του Φεστιβάλ Βόλου 2019 ορίζεται η Θρησκευτικότητα.

Τι εννοούμε με τη λέξη Θρησκευτικότητα;
Εννοούμε τη συνθήκη της διανοητικής πειθούς, της πνευματικής πίστης, των προσωπικών πεποιθήσεων και των συνόλων πεποιθήσεων. Εννοούμε οτιδήποτε ενέχει ψήγματα πίστης, είτε ιδωμένων ως ανάγκη είτε επίκτητων.

Που συναντάται η Θρησκευτικότητα;
Οπουδήποτε. Από τις προσωπικές επιθυμίες, επιλογές και φιλοδοξίες μέχρι σύνολα πεποιθήσεων όπως κοινωνικές-πολιτικές ιδεές και θρησκείες. Από ακραίες θέσεις, όπως η διά της βίας επιβολή των πεποιθήσεων του ενός πάνω στον άλλο, φαινόμενο όπως είναι ο φονταμενταλισμός καθώς και σε συγκαλυμμένες μορφές αυτού του φαινομένου όπως η εκκλησιοκρατία. Από την φαινομενολογία της αντίληψης μέχρι την επιστήμη της κοσμολογίας και την παγίωση όρων, μέτρων, μονάδων και θέσεων με άξονα πάντα το προσωπικό σημείο θέασης.

Τι σημαίνει το γεγονός ότι η θεματική ταυτότητα του Φεστιβάλ Βόλου 2019 είναι η Θρησκευτικότητα;
Σημαίνει πως όλες οι δράσεις του προγράμματος εκδηλώσεων, η κάθε μία ξεχωριστά και όλες μαζί, θα τη διερευνούν στις μορφές όπου εμφανίζεται. Υλιστική, πνευματική, εκκλησιοκρατική, κοινωνική, ανθρωποκεντρική, επιστημονική, πολιτική, ταξική είναι μερικές από τις εκφάνσεις στις οποίες συναντάται.

Τι προσφέρει το Φεστιβάλ Βόλου 2018
Το Φεστιβάλ Βόλου προσφέρει φιλοξενία μέσα στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του, υλικο-τεχνική κάλυψη των δράσεων τις οποίες θα επιλέξει, ενσωμάτωση των δράσεων στο πλάνο επικοινωνίας του καθώς και αναφορά αυτών στο συνολικό επικοινωνιακό υλικό του, χώρους πραγματοποίησης προβών για την πραγμάτωση των δράσεων καθώς και τις απαραίτητες άδειες από τους εμπλεκόμενους φορείς όπου αυτές χρειάζονται, καθώς και διαμονή και διατροφή για τους εκτός του νομού Μαγνησίας καλλιτέχνες, φορείς και ομάδες.
Θα συνεκτιμηθεί αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν αναζητήσει συμπληρωματικά πόρους από πηγές και εκτός του Φεστιβάλ Βόλου καθώς και εάν έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η προοπτική συνέχειας των έργων τους.
Για την υλοποίηση των δράσεων το Φεστιβάλ συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιφέρεια του Βόλου.

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:
Α. Στοιχεία Επικοινωνίας
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα οργανισμού, φορέα, ομάδας
URL (αν υπάρχει)
Τ.Κ
Πόλη
Χώρα
Τηλέφωνο
e-mail

B. Γενικά Στοιχεία

Τομέας (Θέατρο, Χορός, Μουσική κλπ)
Τίτλος πρότασης
Συμπαραγωγή με άλλον φορέα (Ναι/Οχι)
Χώρος που προτείνεται

Γ. Στοιχεία Πρότασης
Περιγραφή της πρότασης σε κείμενο μέχρι 400 λέξεις
Περιγραφή της πρότασης σε κείμενο μέχρι 40 λέξεις
Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά (παρουσίαση σε μη κοινό χώρο)
Συντελεστές του πρότζεκτ
Σύντομα βιογραφικά συντελεστών
Τεχνικές προδιαγραφές/Τεχνικό φύλλο

Η πρόταση υποβάλλεται υπ ‘όψιν του καλλιτεχνικού διευθυντή από 21 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση director.volosfestival@gmail.com με ΘΕΜΑ τον τίτλο μιας από τις τρεις κατηγορίες.

Το Φεστιβάλ έχει το δικαίωμα να μην αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν δέχτηκε κάποια πρόταση.

Subscribe στο YoutTube Channel

Κάντε Like στη σελίδα μας!