Σημεία όπου μπορείτε να αφήσετε ρούχα & αντικείμενα που δε χρειάζεστε για καλό σκοπό